Как проверить контрагента. Часть 3

 • 14.01.2018

Проверка лицензии


Как начать проверку контрагента читайте в 1 части, и 2 части, а мы продолжаем.

У контрагента должна быть лицензия, если его деятельность подлежит лицензированию. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, перечислены здесь.

Где проверяем

В едином лицензионном реестре.

Бесплатно. [su_button url=»http://irc.gov.ua/ru/Poshuk-v-YeLR.html» target=»blank»]Перейти[/su_button]

Но пока полностью заработает единый лицензионный реестр, лицензию нужно проверять у каждого органа лицензирования отдельно, например:

В реестре лицензий, выданных Государственной архитектурно-строительной комиссией Украины

Бесплатно. [su_button url=»http://dabi.gov.ua/license/list.php» target=»blank»]Перейти[/su_button]

В лицензионном реестре субъектов туроператорской деятельности

Бесплатно. [su_button url=»http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=5386d976-11e4-4eb1-abdf-2948a2017c17&title=LitsenziiniiRestrSub-ktivTuroperatorskoiDiialnosti» target=»blank»]Перейти[/su_button]

[su_spoiler title=»Законы» style=»fancy» icon=»folder-2″]

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 № 222-VIII

Ст. 7. Перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню

1. Ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності

1) банківська діяльність, яка ліцензується відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність»;

2) надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів);

3) професійна діяльність на ринку цінних паперів, яка ліцензується з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;

4) діяльність у галузі телебачення і радіомовлення, яка ліцензується відповідно до Закону України «Про телебачення і радіомовлення»;

5) діяльність у сфері електроенергетики, яка ліцензується з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про ринок електричної енергії», і діяльність у сфері використання ядерної енергії, яка ліцензується з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії»;

6) освітня діяльність, яка ліцензується з урахуванням особливостей, визначених спеціальними законами у сфері освіти;

7) виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами, яка ліцензується відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»;

8) діяльність у сфері телекомунікацій з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про телекомунікації», надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного захисту інформації, за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України;

{Ліцензування діяльності у сфері телекомунікацій, передбаченої пунктом 8 частини першої статті 7, втрачає чинність з 1 січня 2018 року — див. пункт 2 статті 21 цього Закону}

9) будівництво об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми та значними наслідками, — з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про архітектурну діяльність»;

10) виробництво лікарських засобів, оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами, імпорт лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) — з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про лікарські засоби»;

11) виробництво та ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівля вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продаж;

12) виробництво вибухових матеріалів промислового призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України;

13) надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України;

14) виробництво особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, поводження з небезпечними відходами. Не підлягає ліцензуванню зберігання (накопичення) суб’єктом господарювання утворених ним небезпечних відходів, якщо протягом року з дня утворення небезпечні відходи передаються суб’єктам господарювання, що мають ліцензію на поводження з небезпечними відходами;

15) медична практика;

16) діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я України;

17) ветеринарна практика;

18) випуск та проведення лотерей;

19) туроператорська діяльність;

20) посередництво у працевлаштуванні за кордоном;

21) промисловий вилов водних біоресурсів за межами юрисдикції України;

22) культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку, — з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»;

23) діяльність, пов’язана з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації (критерії належності та перелік технічних засобів негласного отримання інформації визначаються Кабінетом Міністрів України за поданням Служби безпеки України);

24) перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським, автомобільним, залізничним та повітряним транспортом, міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом;

25) зовнішньоекономічна діяльність відповідно до статті 16 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»;

26) транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом;

27) діяльність на ринку природного газу, яка ліцензується з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про ринок природного газу»;

28) централізоване водопостачання та водовідведення, крім централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом;

29) виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, крім виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом;

30) охоронна діяльність;

31) перероблення побутових відходів;

32) захоронення побутових відходів;

33) виробництво ветеринарних препаратів.

[/su_spoiler]

 

Проверка документа о правах на недвижимость


Вещное право на недвижимое имущество или его отягощение может указываться в информационной справке, извлечении, выписке, свидетельстве или дубликате.

Обратите внимание на объем вещных прав контрагента:

 • право собственности, которое включает право владения, пользования и распоряжения
 • только право владения
 • только право пользования

И на объем отягощений, если они есть. Что такое отягощение? Это запрет распоряжаться или пользоваться недвижимым имуществом.

Где проверяем

В Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.

Бесплатно. [su_button url=»http://rrpdoc.informjust.ua/» target=»blank»]Перейти[/su_button]

 

Проверка нотариального бланка


Где проверяем

В едином реестре специальных бланков нотариальных документов.

Бесплатно. [su_button url=»http://rnb.nais.gov.ua/» target=»blank»]Перейти[/su_button].

 

Проверка апостиля


Что такое апостиль? АпОстиль или апостИль — это штамп, который проставляется на документе или оформляется в виде приложения. Документ, удостоверенный апостилем, признается в странах — участницах Гаагской конвенции, участницей которой является и Украина.

Где проверяем

В электронном реестре апостилей.

Бесплатно. [su_button url=»https://apostille.minjust.gov.ua/» target=»blank»]Перейти[/su_button]

[su_spoiler title=»Законы» style=»fancy» icon=»folder-2″]

Конвенція, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів від 05.10.1961

Ст. 3 ч. 1. Единственной формальностью, которая может быть потребована для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинности печати или штампа, которыми скреплен этот документ, является проставление предусмотренного статьей 4 апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был выдан.

Постанова кабінету Міністрів України «Про надання повноважень на проставлення апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документі»від 18.01.2003 № 61

П. 1. Відповідно до статей 3, 4 і 6 Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (995_082), 1961 року, до якої приєдналася Україна, надати повноваження на проставлення апостиля, що посвідчує справжність підпису, ким виступала особа, яка підписала документ, у відповідному випадку автентичність печатки чи штампа, якими скріплюється документ:

Міністерству освіти і науки — на офіційних документах, виданих навчальними закладами, державними органами, підприємствами, установами і організаціями, що стосуються сфери освіти і науки;

Міністерству юстиції — на документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України;

Міністерству закордонних справ — на всіх інших видах документів.

[/su_spoiler]

 

Проверка учредительных документов контрагента


Как проверяем

Запрашиваем у контрагента копии его учредительных документов, заверенные собственноручной подписью руководителя и мокрой печатью (при наличии печати).

Перечень документов, который можно запросить:

 1. Выписка о регистрации (если регистрационные действия были 07.05.2011 и позже) или свидетельство о регистрации (если регистрационные действия были до 07.05.2011).
 2. Опись с отметкой регистратора, в которой указан код доступа до устава (если устав или изменения к уставу были зарегистрированы после 01.01.2016) или устав (если устав или изменения к уставу были зарегистрированы до 01.01.2016).
 3. Документ о назначении директора — протокол общего собрания (в обществе с ограниченной ответственностью и акционерном обществе) или решение (в частном предприятии).
 4. Извлечение [витяг — укр.] из реестра плательщиков НДС или единого налога.
 5. Справка банка об открытии счета.

Поскольку многие данные уже есть в открытых электронных реестрах, о которых мы рассказывали в 1 части и 2 части, считаем важным запросить только документы, перечисленные в пунктах 2 и 5, то есть код доступа к уставу или сам устав и банковскую справку.

Напоминаем, если договор будет подписываться представителем контрагента по доверенности, нужно запросить у контрагента ОРИГИНАЛ доверенности на подписанта с конкретным перечнем полномочий.

Что проверяем

 1. Наличие на копиях документов «живой» подписи, а НЕ ФАКСИМИЛЕ.

Что такое факсимильная подпись? Это подпись, которую можно воспроизвести с помощью клише или печати.

Почему нельзя факсимиле? Потому что факсимиле допускается только в том случае, если стороны договорились об этом в договоре, или если это прямо разрешено законом.

В данном случае, нет еще договора с контрагентом и нет закона, прямо разрешающего удостоверять соответствие копии документа оригиналу путем проставления факсимильной подписи.

Что касается печати, она отменена, это добровольное право каждой компании иметь или не иметь ее.

 1. Наличие в уставе полномочий руководителя на подписание договора.

Полномочия руководителя могут быть ограничены по СУММЕ или ПРЕДМЕТУ сделки без согласования с высшим органом управления (например, заключение директором договора поставки или подряда на сумму более 300 тыс. грн., купли-продажи недвижимого имущества, кредита (займа), поручительства допускается после получения согласия общего собрания участников).

Если вы вычитали в уставе такое ограничение, нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО запросить у контрагента копию протокола общего собрания о согласии на заключение договора, заверенную собственноручной подписью руководителя и мокрой печатью (при наличии печати).

 1. Наличие в уставе вида деятельности, по которому планируется подписание договора.

Право контрагента заниматься определенными видами хозяйственной деятельности прописываться только в уставе.

Если вы НЕ вычитали в уставе право на такую деятельность  (например, на оптовую торговлю твердым топливом, медицинскую практику), не рекомендуем заключать договор, он может быть признан фиктивным.

 1. Правильность банковских реквизитов согласно справке банка об открытии счета

Если плательщик — вы, вы и должны позаботиться о правильности банковских реквизитов контрагента в договоре, чтоб не получилось так, что вы заплатите не туда, куда нужно.

[su_spoiler title=»Законы» style=»fancy» icon=»folder-2″]

Цивільний кодекс України

Ст. 207 ч. 3. Використання при вчиненні правочинів факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного, електронного або іншого копіювання, електронного підпису або іншого аналога власноручного підпису допускається у випадках, встановлених законом, іншими актами цивільного законодавства, або за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідного аналога їхніх власноручних підписів.

Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 № 1576-XII

Ст. 4 ч. 2. Установчі документи повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та
учасників, найменування, розмір та порядок утворення статутного (складеного) капіталу, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, по яких необхідна кваліфікована більшість голосів, порядок підписання установчих документів, порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства.

[/su_spoiler]

 

Личная встреча в офисе, на складе или производстве контрагента

И наконец, последний шаг в процедуре проверки контрагента.

Цель: увидеть товар в наличии до того, как будете его оплачивать, и, наоборот, посмотреть на офис, склад или производство, куда будете поставлять свой товар до того момента, как получите оплату.

Даже если склад находится в квартире или подвале, а сама компания состоит из двух человек — мужа и жены, но если они готовы показать вам товар или себя, можно с большей вероятностью говорить о реальности контрагента.

Не пренебрегайте такой встречей.

Нашли ошибку? Помогите исправить! Выделите и нажмите Ctrl+Enter.

Добавить комментарий

Close Menu

Спасибо!

Теперь редакторы в курсе.